Ülikoolis juba õppivate tudengite kohataotlustega tegeleme juunikuu lõpuni.
Esmakursuslastelt hakkame kohataotlusi vastu võtma alates 22.07.2015.
Eritingimustel sissesaanud võivad taotlusi esitada juba alates 13.07.2015.