Vanemate kursuste tudengite kohataotlustega tegeleme kuni juunikuu lõpuni. Juulist alates tegeleme esmakursuslaste kohataotlustega. Tartu Ülikooli eritingimustel vastuvõetud saavad kohataotlusi esitada 11.-15.07.2016. Hiljem on võimalus kohta taotleda samadel alustel tavavastuvõetutega. Tavavastuvõetud saavad kohataotlusi esitama hakata 20.07.2016 kuupäeva saabumise hetkest.